Spotřební daň na tichá vína by znamenala ztrátu ze státního rozpočtu

14.3.2023 • V době, kdy přemýšlíme nad různými cestami, jak zvýšit příjmy státního rozpočtu, se pozornost obrátila i na tzv. tichá vína. Ta totiž mají v České republice, stejně jako v mnoha zemích Evropské unie nulovou sazbu spotřební daně

Obrázek článku Spotřební daň na tichá vína by znamenala ztrátu ze státního rozpočtu

V době, kdy přemýšlíme nad různými cestami, jak zvýšit příjmy státního rozpočtu, se pozornost obrátila i na tzv. tichá vína. Ta totiž mají v České republice, stejně jako v mnoha zemích Evropské unie nulovou sazbu spotřební daně a pokud bychom daň zvýšili, s velkou pravděpodobností pomůžeme konkurenci ze zahraničí a v důsledku výnosy pro náš státní rozpočet mohou ještě klesnout. Podle analýzy dopadů zavedení nenulové spotřební daně na tiché víno společnosti Ernst&Young z letošního ledna by to mohlo znamenat snížení příjmů státního rozpočtu až ve výší 326 000 000 korun.

Největší podíl na českém trhu, a to 93,7 %, zaujímají malé vinařské subjekty s produkcí do 1 000 hl ročně. Právě tyto subjekty by byly nejzávažněji zasaženy zavedením spotřební daně.

Očekává se, že by došlo k zániku 3 200 pracovních míst v sektoru vinařství a vinohradnictví i v důsledku útlumu cestovního ruchu.

Lze předpokládat výrazný nárůst černého trhu s vínem, stejně tak jako dovoz levnějších vín ze zahraničí, což by rovněž negativně ovlivnilo příjmy státního rozpočtu.

info@karel-smetana.cz Nešverova 2, Olomouc napište mi